شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری یک باب رستوران با شرایط مندرج در برگ شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایده اقدام نماید.
١١:٤٠ - چهارشنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد جهت پروژه بازسازی برج غربی هتل نسبت به شناسایی و انتخاب مشاور با تجربه به عنوان عامل چهارم از طریق برگزاری تشریفات مناقصه اقدام نماید.
١١:٢٦ - يکشنبه ٢ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠

1- مناقصه نوبت اول سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 2- مزایده نوبت اول محل اسبق رستوران ژاپنی ( کاربری آزاد) 3- قابلیت مذاکره جهت اجاره غرف شماره 20، 21 ، 22 و 17 ( در متراژهای 30 و 18 متر مربع )
١١:٢٢ - يکشنبه ٢ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠

- مناقصه نوبت دوم انتخاب پیمانکار تامین تجهیزات صوتی و تصویری در مراسمات 2- مزایده نوبت اول اجاره غرف شماره 8 و 9 3- قابلیت مذاکره جهت اجاره غرف شماره 20، 21 ، 22 و 17 ( در متراژهای 30 و 18 متر مربع )
١٠:٣٦ - شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠

مناقصه نوبت دوم سرویس ، تعمیر و نگهداری آسانسورهای هتل 2- مزایده نوبت دوم اجاره رستوران کاسپین 3- مزایده نوبت اول اجاره غرف شماره 31 و 32 4- قابلیت مذاکره جهت اجاره غرف شماره 20، 21 ، 22 و 17 ( در متراژهای 30 و 18 متر مربع )
١٠:٣٠ - شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠

1- مزایده نوبت اول غرف شماره 12 و 19 ( کاربری آزاد – ترجیحاً آجیل و خشکبار – چرم و مصنوعات چرمی – عطر – ساعت و ... )
٠٩:٠٣ - سه شنبه ٢٢ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد به شرح زیر با شرایط مندرج در برگ شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایده اقدام نماید.
٠٩:١٠ - سه شنبه ١٠ مهر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد به شرح ذیل به بهره بردار واجد شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایده اقدام نماید.
١٠:٠٧ - يکشنبه ٨ مهر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد به شرح ذیل به بهره بردار واجد شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایده اقدام نماید.
١٢:٤٧ - يکشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد به شرح ذیل به بهره بردار واجد شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایده و مناقصه اقدام نماید.
١٩:٥٤ - دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>