مزایده
اجاره غرفه های هتل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط
١٠:٢٣ - چهارشنبه ٢٥ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠
مزایده مناقصه هتل استقلال
اجاره غرف هتل
٠٩:٠٩ - چهارشنبه ٤ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠
مزایده مناقصه هتل استقلال
مزایده اجاره غرفه ها، سوله ها وواگذاری سرویس و نگهداری آسانسورهای هتل
٠٩:٠٤ - چهارشنبه ١٧ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠
مزایده مناقصه هتل استقلال
فروش آهن آلات و اقلام ضایعاتی هتل
٠٨:٥٨ - چهارشنبه ١٧ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠
مزایده مناقصه هتل استقلال
اجاره غرفه ها و سوله ها و فروش اقلام ضایعاتی وواگذاری سرویس و نگهداری آسانسورهای هتل
١٤:١٣ - چهارشنبه ٢٧ فروردين ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠
مزایده مناقصه
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
١٣:٤٦ - يکشنبه ٤ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠
مزایده مناقصه
اجاره غرف شماره 3- 5-18-31-32
١٠:٠٦ - چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠
مزایده مناقصه هتل استقلال
رستوران دلفین، نیروی انسانی ، ایاب ذهاب
١٠:٣٦ - شنبه ١٩ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠
مزایده مناقصه هتل استقلال
رستوران دلفین ، ایاب ذهاب ، نیروی انسانی
١٠:٢٦ - شنبه ١٩ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠
مزایده مناقصه هتل استقلال
رستوران دلفین ، نیروی انسانی ، ایاب ذهاب
١٠:٢١ - شنبه ١٩ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>