سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و اجاره غرف 5 و 26
مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مذاکره اجاره غرفه شماره 5 واقع در طبقه زیرین مرکز تجاری با کاربری اداری مذاکره اجاره غرفه شماره 26 واقع در طبقه همکف مرکز تجاری با کاربری آزاد " واجد شرایط هتل "
١٧:١٢ - چهارشنبه ٢٦ مرداد ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم
مزایده عمومی نوبت دوم اجاره غرف شماره 3-19 و 23
٠٩:٠٩ - دوشنبه ٢٠ تير ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم
مزایده عمومی نوبت دوم اجاره غرف شماره 5-26 و 28
٠٨:٥٧ - دوشنبه ٢٠ تير ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
مزایده و مناقصه
مزایده عمومی نوبت اول اجاره تابلو تبلیغات محیطی (بیلبورد تبلیغاتی)
١١:٥٥ - دوشنبه ٣٠ خرداد ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
مزایده غرف
مزایده عمومی نوبت اول اجاره غرف شماره 3-19 و 23
١١:١٠ - دوشنبه ٣٠ خرداد ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
آگهی مزایده و مناقصه عمومی
تجدید نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مزایده عمومی نوبت دوم انجام عملیات جمع آوری و حمل زباله ها و پسماند های تر و خشک
١٠:٥٣ - پنج شنبه ٥ خرداد ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
مزایده مناقصه
مزایده اجاره غرف 16 و 32 واقع در طبقه همکف - مناقصه عمومی تعمیر ، سرویس ، نگهداری و راهبری آسانسورهای هتل
١٠:٠٥ - پنج شنبه ١٤ بهمن ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠
مزایده مناقصه
مزایده اجاره غرف 16 و 32 در طبقه همکف - مناقصه تعمیر، سرویس ، نگهداری و راهبری آسانسورهای هتل
٠٩:٥٨ - پنج شنبه ١٤ بهمن ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠
مزایده مناقصه
مزایده اجاره غرف 16 و 32 در طبقه همکف - مناقصه تعمیر، سرویس ، نگهداری و راهبری آسانسورهای هتل
٠٩:٥٨ - پنج شنبه ١٤ بهمن ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠
اصلاحیه آگهی هتل پارسیان استقلال
مزایده نوبت اول اجاره غرف شماره 1-8-9 و 31 برای مدت یکسال- تاریخ مهلت تحویل اسناد شرکت درمزایده در ساعت 10 صبح روز سه شنبه 19/11/1400-
١٤:٤٩ - شنبه ٩ بهمن ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>