مزایده و مناقصه
مزایده و مناقصه اسفند 1402
١٤:١٨ - پنج شنبه ١٧ اسفند ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠
مزایده و مناقصه
8 اسفند 1402 مزایده 33 ، 32، 31، 18 ، 17 ،9 ، 8
٠٧:٥٥ - سه شنبه ٨ اسفند ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠
مزایده و مناقصه
مزایده های و مناقصه ها هتل استقلال
٠٩:٢٣ - چهارشنبه ٢ اسفند ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠
مزایده و مناقصه
مزایده
٠٩:٠٨ - شنبه ٢٨ بهمن ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠
مزایده و مناقصه
مزایده نوبت غرفه شماره 16 و1 و 57
١٤:٥٩ - دوشنبه ١٦ بهمن ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠

مذاکره غرفه 36 و 57 و 26 و 54
١٠:٥٢ - پنج شنبه ١٦ آذر ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠
مزایده و مناقصه
غرفه شماره 14 و 15 ، غرفه شماره 13 و 12 و 26 و 30 و 54 مزایده عمومی نوبت اول رستوران سرسبز
١٣:٥٨ - دوشنبه ٦ آذر ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠
مزایده و مناقصه
13 مزایده عمومی نوبت اول غرفه شماره مزایده عمومی نوبت اول غرفه شماره 12 مزایده عمومی نوبت اول غرفه شماره 26 مزایده عمومی نوبت اول غرفه شماره 30 مزایده عمومی نوبت اول غرفه شماره 54 با کاربری انبار
١٠:٤٨ - يکشنبه ٢٨ آبان ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠
مزایده و مناقصه
مذاکره غرفه 36 مزایده نوبت دوم و مزاکره احتمالی غرفه شماره 57
٠٩:٠٤ - شنبه ٢٩ مهر ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠
غرف 6 و 7 و انبار
مذاکره غرفه شماره 6 و 7 با کاربری امور اداری و دفتری مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی غرفه شماره 54 (انبار واقع در پارکینگ)
١١:٠١ - چهارشنبه ٥ مهر ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>