مراحل رزرو تلفني

1- تماس با رزرواسيون

تماس با واحد رزرواسيون هتل به شماره 25-22660011-021 داخلي 511 و 501


2-بررسي رزرو

24 ساعت پس از دریافت درخواست نسبت به بررسی تاریخ ورود و خروج و ثبت یا عدم ثبت رزرو در سیستم اقدام می گردد


3-تأیید رزرو

ارسال تأیید و دریافت پیش پرداخت و یاارسال عدم تأیید رزرو به دلیل کمبوداتاق