ارائه خدمات موثر و کيفي به ميهمانان در هتل :

استاندارد در هتل به مفهوم ارائه خدمات نوين هتلداري بين المللي در جهت جلب رضايت ميهمان مي باشد که بر مبناي سه محور عملياتي استانداردهاي خدمات ،نرم افزار و تجهيزات با معيار کيفيت مطلوب و ايده آل در راستاي سرويس دهي جهت ميهمانان مي باشد .

با توجه به ضرورت استاندارد سازي در سرويس دهي و خدمات رساني يکسان و مطلوب به ميهمان و جلب رضايت مشتري ،هتل پارسيان استقلال به عنوان هتل پيشرو در صنعت هتلداري کشور افتخار دارد که با داشتن مدارک استاندارد سازي بين المللي و ملي در خدمت ميهمانان گرامي مي باشد .

هتل پارسيان استقلال دارنده گواهينامه استاندارد بين المللي از شرکت يونيسز آلمان با همکاري شرکت عدل آفرينان ماندگار و همچنين اخذ گواهينامه استاندارد کيفيت خدمات گردشگري از سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري مي باشد .