اعضا هيئت مديره هتل پارسيان استقلال:


رئيس هيئت مديره : جناب آقاي محمد خزائی نیا
نايب رئيس و مديرعامل : جناب آقاي مهدی ابریشم کش
عضو هيئت مديره : جناب آقاي جعفر آهنگران