سالن دریای نور

سالن دریای نور

سالن دریای نور هتل استقلال امکان پذیرایی از 150 تا 850 میهمان رادرمساحتی معادل هزارمترمربع فراهم نموده است؛ سالنی بدون ستون با سقفی مرتفع که با ترکیب نور و رنگ، شکوه خاصی را در چشم بیننده ایجاد می نماید.این سالن با برخورداری از سیستم صوت و همچنین فضای جداگانه برای سرو غذا، شرایط مناسبی را جهت پذیرایی از میهمانان در مراسم یادبود و ختم در اختیارمی گذارد. قابلیت دیگر این سالن، امکان تفکیک آن به دو سالن کاملا جدا از هم می باشد که پذیرایی از خانم ها و آقایان را بطور جداگانه میسر می نماید.


نوفل لوشاتو

نوفل لوشاتو

سالن نوفل لوشاتو باظرفیت 120 نفر جهت پذیرایی از میهمانان گرامی با فضایی بسیار مناسب برای برگزاری مراسمت ترحیم و ختم و یادبود.


سالن یاس 1

سالن یاس 1

سالن یاس 1 باظرفیت 180نفر فضای مناسبی برای برگزاری مراسم ترحیم، ختم و یادبود می باشد؛این سالن از فضای کافی برای سرو غذا و میان وعده برخوردار است.


یاس 2

یاس 2

سالن یاس 2باظرفیت 150نفر فضای مناسبی برای برگزاری مراسم ترحیم، ختم و یادبود می باشد؛این سالن از فضای کافی برای سرو غذا و میان وعده برخوردار است.