آدرس هتل :
تهران ، تقاطع بزرگراه شهید چمران و ولی‌عصر، هتل بین المللی پارسیان استقلال تهران.  
تلفن : 25-22660011-021
نمابر : 22660203-021
کد پستی : 1995614131
صندوق پستی : 4673-19395

ارتباط مستقیم با مدیرعامل :
ceo@esteghlalHotel.com
نمابر:22660385-021

واحد رزرواسیون:
reservation@esteghlalhotel.com
تلفن : 25-22660011 -021 داخلی 511 و501
نمابر : 22660031-021
شماره واتساپ :09018379904

واحد فروش و بازاریابی:
sales@esteghlalHotel.com
تلفن : 25-22660011-021 داخلی 601 و 607
نمابر : 22660211-021

واحد روابط عمومی:
pr@esteghlalhotel.com
تلفن : 25-22660011-021 داخلی 240
تلفکس : 22660220-021

مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات:
ict@esteghlalhotel.com
تلفن : 22660217-021
نمابر: 22660214-021

 نام و نام خانوادگی :  *
 آدرس ایمیل :  *
 تماس با :  *
 موضوع تماس :  
  متن تماس :  *