چاپ        ارسال به دوست

انتخاب پیمانکار فضای سبز

آگهی مناقصه عمومی

 

 

"آگهی مناقصه عمومی "

           شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان با استناد به مجوز صادره کمیسیون معاملات به شماره 1 مورخ 21/01/1400 جهت انتخاب پیمانکار تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و مجوز شماره 17 مورخ26/05/1401 بابت انتخاب پیمانکار فضای سبز هتل در نظر دارد نسبت به برگزاری  مناقصه به شرح جدول ذیل ، برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت زمان یکساله اقدام نماید.

ردیف

شرح

مبلغ سپرده به ريال

1

مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تامین
سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم

1.500.000.000

2

مناقصه عمومی دو مرحله ای انتخاب پیمانکار فضای سبز

500.000.000

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه  از تاریخ 08/06/1401 تا تاریخ 21/06/1401 از ساعات 8 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند:

  نشانی :  تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) هتل پارسیان استقلال امور مالی واحد قراردادها

 تلفن: 25-22660011 داخلی 305 

·      آخرین مهلت تحویل اسناد شرکت در مناقصه : ساعت 14 روز دوشنبه  مورخ 21/06/1401 می باشد .

·         تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب مناقصه در ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 22/06/1401 می باشد .

·         تاریخ بازگشایی پاکت ج مناقصه در ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 28/06/1401 می باشد.

·         محل جمع آوری پاکات متقاضیان : امور مالی امور قراردادها

·         جهت خرید اسناد مبلغ 2.000.000 ریال به شماره حساب 4308186784791 نزد بانک سینا شعبه تجریش به نام هتل بین المللی پارسیان استقلال واریز و رسید واریزی ارائه گردد .

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد مناقصه به سایت www.esteghlalhotel.ir

مراجعه فرمایند.

                                                                                                                                 من ا... التوفیق                                                                                                                                                                                           احمد مولوی                                                                                                                                                                                             مدیر عامل  

 شت : مالی – اداری – روابط عمومی

رونوشت :

امور قراردادها

اداری

روابط عمومی

 


١٦:٣٠ - شنبه ١٢ شهريور ١٤٠١    /    شماره : ٤٨٧٧    /    تعداد نمایش : ٣٤