چاپ        ارسال به دوست

آگهی مزایده و مناقصه عمومی

سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

آگهی مزایده و مناقصه عمومی "

           شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری  مزایده و مناقصه به شرح جدول ذیل ، برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت زمان یکساله اقدام نماید.

ردیف

شرح

مبلغ سپرده به ريال

1

تجدید نوبت دوم  مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  

1.500.000.000

2

مزایده عمومی نوبت دوم  انجام عملیات جمع آوری و

 حمل زباله ها و پسماند های تر و خشک

 

150.000.000

از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و  مناقصه  از تاریخ 02/03/1401 تا تاریخ 18/03/1401 از ساعات 8 الی 14 (باستثنای ایام تعطیل) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند:

  نشانی :  تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) هتل پارسیان استقلال امور مالی واحد قراردادها

 تلفن: 25-22660011 داخلی 305 

·      آخرین مهلت تحویل اسناد شرکت در مزایده و مناقصه : ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 18/03/1401 می باشد .

·         تاریخ بازگشایی پاکات مزایده و مناقصه در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 21/03/1401 می باشد .

·         محل جمع آوری پاکات متقاضیان : امور مالی امور قراردادها

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد مزایده و  مناقصه به سایت www.esteghlalhotel.ir

مراجعه فرمایند.

   هزینه خرید اسناد به مبلغ 1.500,000 ریال می‌باشد.

                                                                       

                                                                                                                                و من ا... التوفیق                                                                                                                                                                                         احمد مولوی                                                                                                                                                     مدیر عامل  


١٠:٥٣ - پنج شنبه ٥ خرداد ١٤٠١    /    شماره : ٤٨٦٦    /    تعداد نمایش : ١٢٠